Domů / Doporučujeme / V jakých případech můžete uplatnit slevu na dani?
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V jakých případech můžete uplatnit slevu na dani?

V daňovém přiznání lze uplatnit některé slevy na dani.

Základní sleva na poplatníka

Pokud máte alespoň v části roku zdanitelné příjmy, můžete uplatnit některou ze základních slev a poplatníka:

  • podnikatel
  • student
  • zaměstnanec
  • důchodce
  • matka na mateřské dovolené

Sleva se uplatňuje v celé roční výši.

Sleva na studenta

Student se studiem připravuje na své budoucí povolání a to až do věku 26 let, v případě prezenčního studia doktorského do věku 28 let. Je potřeba doložit potvrzení o studiu.

Slevu nelze uplatňovat v případě celoživotního vzdělávání.

Sleva na manžela/manželku

Tuto slevu lze uplatnit v případě, že s vámi žije ve společné domácnosti. Slevu lze uplatnit i v případě partnera či partnerky v registrovaném partnerství.

V případě, že je daná osoba držitelem průkazu ZTP/P, je sleva dvojnásobná.

Sleva na dítě

Tato sleva se vztahuje na vyživované nezletilé dítě, jež žije s poplatníkem daně ve společné domácnosti. Do této skupiny spadají i děti, kterým je do 26 let a zároveň nepobírají invalidní důchod třetího stupně.

Slevu můžete uplatňovat i v případě umístění dítěte do předškolního zařízení, kterou lze uplatnit formou potvrzení, které vydá příslušné předškolní zařízení – mateřská školka, zařízení obdobné nacházející se v zahraničí, dětské skupiny, zařízené, které se provozuje na základě živnostenského listu.

Výše slevy odpovídá výši výdajů, které byly prokazatelně vynaloženy na toto umístění.

Více informací naleznete na portalu vimvic.cz.

V případě, že podáváte daňové přiznání, můžete uplatnit i další slevy:

  • sleva na invaliditu a to základní či rozšířená

  • sleva u držitele ZTP/P – splnění podmínek pro nárok na slevu je třeba doložit průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím vydaným úřadem práce