Sbor Dobrovolných hasičů Kolovraty


Kolovratský sbor dobrovolných hasičů se skládá z lidí, kteří neváhají obětovat svůj volný čas a energii k pomoci druhým. Přestože boj proti živlům není jejich zaměstnáním, ale spíše koníčkem, mohou se směle rovnat profesionálním hasičským jednotkám. Při kontrole, kterou provedl hasičský sbor Praha, byli kolovratští hasiči zařazený mezi pouhých šest doopravdy akceschopných jednotek dobrovolných hasičů, kteří na území hlavního města působí. A tuto připravenost opravdu prokázali v akci nejen na území Kolovrat, ale i hlavního města Prahy či zbytku republiky. Kolovratští hasiči pomáhali například hasit jeden z největších požárů v pražských novodobých dějinách – požár Průmyslového paláce, zasahovali při několikadenním komplikovaném požáru vietnamské tržnice, a během povodní na Moravě v roce 1997 na nějaký čas dokonce na pražské služebně zaujali místo profesionálního pražského hasičského sboru, který vyjel pomáhat do oblastí zasažených povodní.

Sbor Dobrovolných hasičů Kolovraty byl založen 14. ledna 1894 na veřejné schůzi, která se konala v hostinci Františka Stejskala v Tehovičkách. Tehdy ještě na území dnešních Kolovrat existovaly dvě samostatné obce – Kolovraty a Tehovičky, a hasičský sbor se skládal z obyvatel obou obcí. Do sboru vstoupilo 31 členů, jeho starostou byl zvolen Jan Šlingr a velitelem sboru tehovický rolník Josef Roček.

 

První starostí nově založeného sboru bylo získat vybavení.  Z členských příspěvků a darů místních obyvatel byla prvního července tohoto roku za 1600 zl. koupena ruční stříkačka firmy Smekal. V roce 1914 byla činnost sboru přerušena první světovou válkou. Mnoho členů sboru narukovalo a někteří z nich se už nevrátili. V roce 1918 se ale činnost sboru obnovila. Sbor pořádá přednášky, divadelní představení a veřejná vystoupení, aby získal prostředky na nákup nového vybavení. V roce 1932 sbor za přispění darů občanů za 36 000 korun kupuje motorovou stříkačka taženou koňmi, vybavenou 300 metry hadic.

 

V roce 1935 byl založen ženský odbor, jehož členky se věnují zdravotní službě, ale zapojují se i do práce s technikou. V září 1938 byla vyhlášena mobilizace a mnoho členů sboru nastupuje do vojenské pohotovosti. Od roku 1945 se ale činnost sboru opět začíná rozvíjet. Má 48 aktivních členů, z toho 36 mužů a 12 žen, dále 107 přispívajících členů a čtyři členy čestné. Místo dosavadní hasičské kůlny se má začít stavět nová hasičská zbrojnice, pro kterou byly vykopány základy na místě, kde se dnes nachází zasedací místnost Obecního úřadu. Kvůli sporům s MNV ale ke stavbě nedošlo  a základy byly znovu zasypány.

 

V roce 1949 se výbava hasičského sboru rozrostla o dopravní vozidlo – terénní automobil značky Krupp, který si sbor upravil pro převoz osob i materiálu. V roce 1953 došlo ke změně ve statutu organizace – kolovratští dobrovolní hasiči nyní už nejsou hasičským sborem, ale základní organizací Svazu požární ochrany. Znovu probíhá jednání o postavení nové požární zbrojnice, tentokrát s úspěchem – výstavba začíná v roce 1957 a o rok později je dokončena.

 

V roce 1957 také sbor nahradil koňmi taženou stříkačku hasičským automobilem Tatra 805 s motorovou stříkačkou PS-8. V roce 1970 sbor převzal automobilovou cisternovou stříkačku na podvozku Praga o objemu 2000 litrů, kterou vyřadil Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Členové kolovratského sboru si cisternu opravili a zprovoznili. V sedmdesátých letech stoupl počet výjezdů a jednotka zasahovala v celém okrese Praha východ.

 

V roce 1972 začala stavba druhé části požární zbrojnice, která má mimo jiné obsahovat i byt pro správce, místnost pro schůze a školení nebo sušárnu hadic. Hrubá stavba byla dokončena poměrně rychle – trvala půl roku – ale pokračování se zdrželo kvůli problémům s dodavateli. Nakonec je nová zbrojnice dokončena až v roce 1974. Členové kolovratského sboru na její stavbě jako neplacení dobrovolníci odpracovali celkem 5320 hodin. Slavnostní předání zbrojnice se konalo 1.7.1974 jako součást oslav k 80 výročí sboru.

 

V roce 1974, kdy se Kolovraty staly součástí Prahy, hasičský sbor zasahuje při protržení hráze Hubačovského rybníka v Senohrabech. Stále trvá spolupráce kolovratského hasičského sboru s hasičskými sbory Praha a Praha-Východ. Díky dobrým výsledkům dostal sbor v roce 1976 k dispozici automobilovou cisternovou stříkačku CAS 16 Zil 130 a dopravní vůz DV 12 Avia – A30 Saviem, který nahradil předchozí Tatru 805. Ta putovala k hasičskému sboru Hájek.

 

V této době hasičský sbor zjišťuje, že díky vyššímu výskytu propan-butanových spotřebičů, topidel na naftu a zásob paliva či pohonných hmot v domácnostech se zvyšuje riziko požárů. Proto jedná s městskou inspekcí požární ochrany v Praze 10 o přidělení cisterny  vyšším objemem vody. V roce 1979 je kolovratskému sboru skutečně přidělena vyřazená cisterna CAS 32 T 1138. Kolovratští hasiči svépomocí provedli poměrně náročnou opravu a cisternu zprovoznili.

 

Začátkem roku 1986 sbor jako úplně první mezi dobrovolnými hasiči dostal zcela novou moderní stříkačku CAS 32 Tatra 815. Toto rozhodnutí se ale příliš nelíbilo profesionálním hasičským sborům, a tak po tři měsíce probíhala jednání, která nakonec skončila úspěchem a zařazením nového vozu do výbavy kolovratského sboru.

 

Sbor Dobrovolných hasičů Kolovraty navázal mezinárodní vztahy s několika dobrovolnými hasičskými sbory z Německa, se kterými se dodnes vzájemně navštěvují. Prvním z nich byl sbor dobrovolných hasičů z Neuharlingersielu, který přijel na návštěvu v roce 1985. V roce 1986 následovala návštěva hasičů z Wuppertalu, s nimiž kolovratský sbor spolupracuje dodnes. V roce 1987 jim kolovratský sbor návštěvu oplácí. V roce 1988 Kolovraty navštíví jak podruhé hasičský sbor z Wuppertalu, tak dobrovolní hasiči z Deggendorfu-Deggenau a o rok později kolovratští na oplátku navštěvují i Deggendorf.

 

Po sametové revoluci kolovratský hasičský sbor v březnu 1990 slavnostně odhalil desku T. G. Masaryka, kterou nechal zhotovit už v roce 1937, ale během období okupace i vlády komunistů musela být ukryta. V roce 1991 se kolovratský sbor místo základní organizací Svazu požární ochrany opět oficiálně stává hasičským sborem a jako nejvyšší svazový orgán vzniká Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 

V roce 1991 hasičský sbor kupuje téměř nový hasičský vůz DVS 12 Avia 31 a starší vozidlo Avia A30 Saviem je převedena do hasičského sboru Benice. Na začátku roku 1992 kontrolní oddělení hasičského sboru Praha provádí hloubkovou kontrolu kolovratského sboru. Na základě jejích výsledků byl zařazen mezi pouhých šest doopravdy akceschopných sborů, které na území Hlavního měst Prahy působí. V roce 1992 byl založen hasičský kroužek pro mládež a mnoho jeho členů je nyní součástí zásahové jednotky.

 

V roce 1994 oslavil Sbor Dobrovolných hasičů Kolovraty sto let od svého založení. Oslavy trvaly tři dny a navštívili je i spřátelení hasiči z Deggendorfu-Deggenau a starosta města Deggendorf. Součástí oslav byl tradičně pořádaný ples, který se tentokrát konal v den výročí, 14. ledna, a slavnostní průvod na hřiště TJ Sokol, kde se konala přehlídka staré i současné techniky sboru a ukázka požárního zásahu.

 

Kolovratští hasiči mnohokrát prokázali svou připravenost k boji s živly. V roce 1997, kdy propukly povodně na Moravě, nastoupili na tři směny do služby na centrální stanici v Sokolské ulici místo profesionálního hasičského sboru, který odjel provádět záchranné práce při povodni. Po jejich návratu se i kolovratský hasičský sbor vydává na Moravu a v Uherském Hradišti pomáhá čerpat vodu ze zaplavených prostor. Za pomoc v době povodní pak kolovratským hasičům osobně na Staroměstské radnici poděkoval primátor hlavního města.

 

V roce 1999 pomáhal kolovratský sbor likvidovat velký požár, který propukl ve vietnamské tržnici v Praze Libuši. V roce 2000 pak byly jejich schopnosti prověřeny ještě větším úkolem – spolupracovali při likvidaci jednoho z největších požárů v pražských novodobých dějinách  – požáru Vinohradského pivovaru.

 

Rok 2002 pak byl velkou zkouškou připravenosti nejen pro kolovratské hasiče. Při povodních, které zasáhly celou republiku, dobrovolné hasičské sbory odvedly neuvěřitelné množství práce. Někteří členové sboru si na pomoc při povodních dokonce vzali dovolenou. Celkově kolovratský sbor během povodní zasahoval pětačtyřicetkrát  – což je snad největší množství zásahů za rok v historii sboru a jeho členové při pomoci postiženým odpracovali 1189 hodin. Za záchranné práce v budově Úřadu vlády pak dostali děkovný dopis od předsedy vlády.

 

V roce 2006 dostal kolovratský sbor od magistrátu zcela nový zásahový vůz Cas 24 Scania. Začátkem roku při hrozbě povodní hasičský sbor několikrát stavěl a zase rozebíral protipovodňové zábrany a jeho členové drželi pohotovost, za což jim na Staroměstské radnici primátor předal pamětní medaili. V lednu 2007 sbor díky silné větrné smršti během dvou dnů vyjížděl k šestnácti zásahům.

 

V roce 2008 kolovratští hasiči zasahovali u dvou velkých požárů. Spolu s dalšími třemi stovkami hasičů se účastnili se likvidace požáru Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. Později pomáhali hasit požár vietnamské tržnice, který trval několik dnů a na jeho likvidaci se podílelo více než čtyři sta hasičů. Za tyto výjezdy dostali kolovratští hasiči děkovný dopis a čestnou plaketu HZS od ministra vnitra ČR.

 

V roce 2009 sbor dostal od Magistrátu hlavního města dopravní vůz Ford Tranzit. V srpnu téhož roku  spolu s dalšími pražskými dobrovolnými sbory vyjíždějí kolovratští hasiči pomáhat při povodních do Frýdlantu. V roce 2013 si zásah při povodních zopakují, tentokrát na území hlavního města.

 

Sbor dobrovolných hasičů Kolovraty, ve svém volném čase a za pomoci jednoduchého vybavení, už mnohokrát přispěchal svým spoluobčanům na pomoc v boji s živly. Za to mu patří vděčnost a uznání.