Zajímavosti v Kolovratech a Lipanech


Socha sv. Donáta

Socha pochází z roku 1765. Nechala ji vyrobit vévodkyně Marie Terezie Savojská, která sochy tohoto patrona nechala umístit na všech svých panstvích – kromě Kolovrat to byl Kostelec nad Černými lesy, Škvorec, Kounice a Rataje nad Sázavou. V Čechách málo známý sv. Donát byl patronem rolníků a měl chránit úrodu a dobytek před nepřízní počasí.  Sv. Donát byl biskupem v italském Arezzu a zemřel v roce 360 n.l. Jeho atributy jsou bleskem zapálený strom, kolo s pěti hořícími svícemi, sekera, nůž a klasy obilí.

Marie Terezie nařídila, aby se k soše každý rok pořádalo procesí, které mělo odvrátit špatnou úrodu a zahnat od plodin bouřku a krupobití. Poslední procesí v Kolovratech se konalo 25. května 1947. Osvícená panovnice ale nenechala ochranu rolníků jen na zásahu shůry a založila také fond, který poskytoval poddaným finanční pomoc v případě, že byli zasaženi živelnou pohromou.

Socha představuje sv. Donáta v biskupském rouchu, který v levé ruce drží knihu. V pravé ruce, která byla uražena, měl světec pravděpodobně obilné klasy. Socha stojí na vysokém profilovaném podstavci, do kterého je vytesán alianční savojsko-lichtenštejnský dvojznak. Najdete ji na východě Kolovrat u nového hřbitova. Stojí na vyvýšeném prostranství a spolu se skupinou starých lip, které ji obklopují, tvoří výraznou krajinnou dominantu.

3.září 2001 prohlásilo sochu sv. Donáta v Kolovratech Ministerstvo kultury ČR za státem chráněnou kulturní památku.

Zvonička v Tehovicích

Zvonička na původní návsi Tehovic pochází z období kolem roku 1650. Zvonička byla důležitou součástí života obce, místním zemědělcům její zvonění nahrazovalo hodiny. Zvonilo se vždy v poledne a večer klekání, a ta místní obyvatelé poznali, že je čas na oběd, nebo že je načase jít večer nakrmit dobytek. Zvonek umíráček zas ohlašoval úmrtí. Zvonička sloužila také k přivolání pomoci či ohlašování požáru nebo jiné tragické události.

Zvonička je tvořena mohutný pískovcový toskánský sloup, umístěný na ploché hranolové patce. Vrchol tvoří pískovcová lucerna, zakončená plochým kulovitým zastřešením, uvnitř které je zavěšen zvonek. Na vrcholku lucerny je kovový křížek s ukřižovaným Kristem.

Původní zvonek byl v roce 1942 zabaven okupanty a roztaven pro válečné účely. Po skončení druhé světové války zvonička dostala nový zvonek, který byl vysvěcen v září 1947, a tradice pravidelného zvonění byla částečně obnovena.

V roce 1928, při stavbě rodinného domku č.p. 221 pro řídícího učitele Václava Hájka, byla zvonička ze středu návsi přemístěna asi o třicet metrů na severovýchod na dnešní místo. V roce 1989 byla provedena údržba zvoničky, pískovcová konstrukce byla očištěna a opravena a křížek na vrcholu zvoničky byl pozlacen. V roce 2005 při příležitosti osmistého výročí Kolovrat byla zvonička podruhé přemístěna a přitom důkladně zrestaurována.

Dnes už pravidelné polední a večerní vyzvánění neuslyšíte. Zvoní jen umíráček, a to pouze pro ty, kteří si takový způsob oznámení svého úmrtí přáli.

Starý Kolovratský hřbitov

Starý hřbitov se nacházel u kostela sv. Ondřeje už od jeho vzniku v době kolem roku 1352. Sloužil jako místo posledního odpočinku pro obyvatele farností Kolovraty a Nedvězí. Postupně zde začaly přibývat i hroby obyvatel Tehovic, kteří sice formálně patřili do uhříněveské farnosti, ale do Kolovrat to měli blíže.

Hřbitov ohraničuje historická kamenná zeď, která je zapsána do Seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy. Tato ohradní zeď je na vrcholu opatřena prejzovou krytinou a v její severní straně se nachází kovaná vstupní brána.

V roce 1767 se během barokní přestavby kostela hřbitov zvětšil, přesto ale postupem času nestačil potřebám obce a tak byl v roce 1926 vybudován nový hřbitov, který leží na východ od Kolovrat.

Pomník padlým rodákům

Pomník padlým kolovratským občanům stojí v centru obce vedle budovy základní školy. Znázorňuje ženu s dítětem na ruce, jak hledí do dáli a s nadějí vyhlíží návrat svých blízkých z války. Na podstavci pomníku je nápis HROBŮM V DÁLI spolu se jmény všech obyvatel Kolovrat, kteří se z války už nevrátili domů.

Pomník vytesal z hořického pískovce říčanský kameník Hloušek. Byl odhalen 17. října 1923 za doprovodu  slavnostního průvodu obcí. Při odhalení pomníku pronesl projev místní učitel Novák z Uhříněvsi a program doplnily děti z místní školy recitací a zpěvem

Památník obětí 2. světové války

Vzpomínkový obraz na památku obětem druhé světové války namalovala na žádost MNV Kolovraty absolventka umělecké školy Marie Stárková. Obraz zachycuje truchlící ženu u pomníku se jmény obětí druhé světové války. Tento obraz najdete ve vstupním prostoru Základní školy Kolovraty.

Kříž postavený panem Lehovcem

Kříž na okraji Kolovrat u silnice do Uhříněvsi nechal postavit v roce 1861 Josef Lehovec, kterému tehdy patřilo pole, na kterém se nyní kříž nachází. Litinový kříž s ukřižovaným Kristem stojí na profilovaném pískovcovém podstavci, do kterého je vyryto planoucí srdce. Je na něm umístěna litinová tabulka s nápisem: PANE BOŽE, ŽEHNEJ ÚRODĚ NAŠÍ, L.P. 1861, J. LEHOVEC. Po stranách kříže jsou vysazeny dvě lípy.

Vždy o svatodušním pondělí tudy procházelo na sváteční pobožnost k soše sv. Donáta církevní procesí. Místní obyvatelé se k němu přidávali právě u tohoto kříže. V roce 2003 byl kříž díky daru, pocházejícímu od anonymní dárkyně, zrenovován.